ยืนยันตัวตนนักเรียน

เลขบัตรประชาชนนักเรียน
วันเกิดนักเรียน

* เลขบัตรประชาชนนักเรียน หากเป็นชาวต่างชาติให้ใช้เลข Passport ที่ใช้สมัครแทน

** วันเกิดของนักเรียนในรูปแบบ ว/ด/ป ตัวอย่าง 24/6/2549