ระบบรับสมัครโรงเรียนลำปางกัลยาณี
Lampang Kanlayanee School
24 - 27 เมษายน 2564 เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความสามารถพิเศษ
24 - 28 เมษายน 2564 เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททั่วไป และ ในเขต และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กรรมการพิจารณาคุณสมบัติ จะทำการตรวจสอบเอกสาร ให้กับผู้สมัครในช่วงเวลา 8.00-16.30 น.